JAN.POPOWSKI

Inżynier architektury, student architektury II stopnia na Politechnice Wrocławskiej.  Doświadczenie projektowe zdobywał podczas staży m.in. w Mediolanie w biurze Hypnos Studio di Architettura, oraz od dwóch lat jako projektant w grupie badawczej Space is More.